Camilla Läckberg – Engeleneiland

Engeleneiland EngeleneilandCamilla Läckberg; Anthos – Amsterdam 2012WorldCatLibraryThingGoogle BooksBookFinder Tijdens de paasdagen van het jaar 1974 verdwijnt de familie Elvander. De familie die op het eiland Valö woont lijkt in het niets te zijn verdwenen. Alleen de eenjarige dochter van de familie, Ebba scharrelt nog rond door de eetkamer van het ouderlijk huis. De politie tast volledig in het duister en vindt geen enkele aanwijzing over wat er gebeurd kan zijn. Alles in het huis wijst erop dat de familie rustige feestdagen tegemoet zou gaan. Dertig jaar later keert Ebba maar haar man Mårten terug naar het eiland. Zij willen de dood van hun zoontje verwerken en het ouderlijk huis van de familie opknappen en verbouwen tot een bed and breakfast.

Dan probeert iemand het huis in brand te steken terwijl Ebba en Mårten slapen en een paar dagen later, als Mårten de vloer heeft opengebroken, vindt hij een grote opgedroogde bloedvlek. Inspecteur Patrik Hedström denkt dat deze recente gebeurtenissen te maken hebben met de verdwijning van dertig jaar geleden en hij start een onderzoek. Dat doet ook zijn echtgenote, de schrijfster Erica Falck die een boek over wat er met de familie Elvander is gebeurd wil schrijven.

Lees verder

Rachel Joyce – De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry

De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry

De onwaarschijnlijke reis van Harold FryRachel-Joyce Robasciotti; De Bezige Bij – Amsterdam 2012WorldCatLibraryThingGoogle BooksBookFinder

Het boek Engeleneiland van Camilla Läckberg heb ik uit en dat was weer een prima leeservaring.  Alle boeken van haar kun je eigenlijk ongezien kopen want ze zijn altijd goed.  Ik ben erg benieuwd naar de tv-serie dit over inspecteur Patrik Hedström gemaakt gaat worden.

Inmiddels ben ik begonnen aan het boek De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry. Geen thriller deze keer maar een roman. Het is het debuut van de Engelse schrijfster Rachel Joyce en de kritieken zijn zonder uitzondering lovend.  Op grond van deze kritieken heb ik besloten om tijdens mijn laatste bezoek aan Nederland dit boek te kopen. Bij boekhandel Nawijn en Polak in Apeldoorn deze keer. Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Cargo te Amsterdam. De uitgever zegt het volgende over het boek.

Wanneer Harold Fry op een doordeweekse ochtend zijn huis verlaat om een brief te posten, weet hij nog niet dat hij op het punt staat naar de andere kant van het land te lopen. Hij draagt geen wandelschoenen, heeft geen kaart en geen telefoon bij zich. Hij weet alleen dat hij moet blijven lopen. Tijdens zijn pelgrimstocht vanuit het zuidelijkste puntje van Engeland naar Berwick-upon-Tweed, de noordelijkste stad van het land, ontmoet Harold Fry allerlei mensen die begaan zijn met het doel van zijn reis en die hun verhaal aan hem vertellen. Een enkeling neemt deel aan zijn voettocht. Zijn vrouw probeert er ondertussen achter te komen waarom Harold vertrok, en ze besluit hem uiteindelijk achterna te gaan. Ondanks de fysieke afstand tussen de twee komen ze steeds dichter tot elkaar. De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry is een inspirerend verhaal over liefde, hoop, vriendschap en voor de kleine dingen in het leven.

Rachel JoyceRachel Joyce (Londen, 1962) begon haar carrière als actrice en speelde bij de Royal Shakespeare Company en het Royal National Theatre. Daarna werkte ze twintig jaar bij de radio, waarvoor ze hoorspelen en documentaires schreef. Ze woont in Gloucestershire met haar man en vier kinderen. De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry is haar eerste roman, waarvan de rechten al voor verschijnen aan dertig landen werden verkocht.

Hieronder vind je een interview met Rachel Joyce. Zij vertelt daarin waarom zij het boek heeft geschreven en welke overeenkomsten er zijn tussen Harold Fry en haar persoonlijke leven.

Nicci French – Dinsdag is voorbij

Dinsdag is voorbij Dinsdag is voorbijNicci French; Anthos – Amsterdam 2012WorldCatLibraryThingGoogle BooksBookFinder

Een maatschappelijk werkster gaat op bezoek bij een onlangs uit een psychiatrische kliniek ontslagen vrouw om te controleren of alles goed met haar gaat. In de woonkamer van deze Michelle Doyce ontdekt zij het naakte, half vergane lichaam van een man. Inspecteur Malcolm Karlsson en zijn team houden zich met de zaak bezig maar staan voor een raadsel. Michelle Doyce kraamt de nodige wartaal uit waar geen touw aan vast te knopen is.

Karlsson roept de hulp in van psychoanalytica Frieda Klein. Misschien kan zij doordringen in de gedachtenwereld van Michelle en aanknopingspunten vinden die het onderzoek een paar stappen verder brengt. Frieda accepteert met tegenzin de opdracht en ontdekt inderdaad aanwijzingen die o.a. leiden naar de identiteit van de man. Een charmeur die het voorzien heeft op welgestelde vrouwen en hen afperst. Genoeg motieven en genoeg mogelijke daders maar de korpsleiding sluit de zaak. Frieda Klein, begaan met het lot van de verwarde Michelle echter niet.

Michelle liep voor haar uit en deed de deur open naar wat vroeger de achterkamer geweest moest zijn. Maggie liep achter haar aan en voelde meteen iets op haar gezicht. Eerst dacht ze dat het stof was. Het leek een beetje op de vieze warme lucht die een metrotrein voor zich uit stuwt en die op het perron in je gezicht blaast. Maar het geluid klonk nu ook harder, en toen drong het tot haar door dat het geen stof was, maar een zwerm vliegen, een dikke zwerm vliegen die om haar hoofd gonsde.
Even raakte ze in de war van de man die op de bank zat……..

Dinsdag is voorbij is het tweede deel van een serie boeken over Frieda Klein, een psychoanalytica die ‘s-nachts door Londen dwaalt als zij niet kan slapen en overdag patienten behandelt.

Lees verder.

Tess Franke – Een interview

Gert Jan of Tess, zou je jezelf willen voorstellen aan de lezers?

Gert Jan de Vries is een saaie huisvader van tegen de vijftig die dagelijks kinderen naar school brengt en boodschappen doet. Laten we het over hem maar niet hebben. Tess Franke is een advocate van iets over de veertig die haar beroep heeft moeten opgeven en die uit heimwee schrijft over de wereld waaruit ze is verbannen. Ze herkent veel van zichzelf in Gert Jan de Vries en weet dat dat wederzijds is.

Hoe ontstaan de ideeën voor je boeken en meer in het bijzonder, hoe is het idee voor In haar eer ontstaan? Je hebt ergens gezegd, dat het verhaal op een ware gebeurtenis is gebaseerd en dus geen fictie is.

De ideeën komen me voortdurend aanwaaien. De Bezieling begon bij de media-hype die Peter R. De Vries op gang bracht rond Joran van der Sloot. Ik moest er iets mee en werkte het om tot iets heel anders dan nog wel handelde over trial-by-media. Maskerade bevat een ferme omwerking van de thematiek die speelde rond Lucia de Berk. In haar eer komt uit een aantal bronnen die ik geen van alle zal verklappen. Het beginverhaal is ontleend aan iets wat ik van heel dichtbij meemaakte. Ook weer een zaak die voor de rechter én in de media kwam. En weer een zaak waarin de media alle nuances en alle menselijke waardigheid uit het oog verloren. Uiteindelijk is dat – als ik er nu op terugkijk – de rode draad door die verschillende boeken. De sensatiezucht van journalisten is uiteindelijk slopend voor alle mensen die in zo’n zaak betrokken zijn, ongeacht of ze dader of slachtoffer zijn. Journalistiek onbegrip maakt alles erger.De beproeving

Bepaalde gebeurtenissen in het boek beschrijf je heel expliciet. De thematiek van het verhaal is nogal beladen en gedetailleerde beschrijvingen kunnen die beladenheid alleen maar vergroten. Is dat een bewuste keuze? Heb je daar een bedoeling mee? Ik kan mij voorstellen dat het een groep lezers afschrikt.

Natuurlijk is dat een bewuste keuze, al moet ik zeggen dat ik het ook onbewust gedaan zou kunnen hebben. Ik schrik niet snel terug voor heftigheid. Ik ben geen crowd-pleaser. Ik wil over wezenlijke dingen schrijven en die kunnen wel eens zeer doen. Louis Paul Boon had als adagium dat je als schrijver de mensen een geweten moet schoppen. Ik neem hem als voorbeeld. De mensheid in slaap sussen of vermaken doen andere schrijfsters al voldoende.

De ware identiteit van Tess Franke is lange tijd geheim gebleven. Jarenlang hebben lezers gedacht dat je een vrouw was (en zelf gaf je ook geen enkele aanleiding om er anders over te denken). Heeft het bekend worden dat Tess Franke in werkelijkheid Gert Jan de Vries was, een recensent, veel stof doen opwaaien? Is die verandering soepel verlopen?

Er waren wat collega schrijfsters ernstig ontdaan, maar na de eerste week heb ik daar nooit meer wat van gemerkt. De kranten maakten allemaal melding van de merkwaardige dubbelrol, maar deden er verder nauwelijks iets mee. Het was een storm in een glas water.

De bezielingWaarom heb je een vrouwelijke hoofdpersoon gekozen voor je boeken? Is dat voor jou als man niet moeilijker om je in haar te verplaatsen?

Ik vind vrouwen veel interessanter dan mannen en zeker in maatschappelijk perspectief veel relevanter. Je in een ander verplaatsen is essentieel aan literatuur. Het is noodzakelijk en ik ben wel zo eigenwijs om te durven zeggen dat ik het kan. Bedenk het omgekeerde eens, dat je als man alleen realistische mannen neer zou kunnen zetten. Dat komt er dus geen enkele vrouw meer voor in een mannenboek – hmm, dat is helaas maar al te vaak waar. Of geen enkele herkenbare man in een vrouwenboek. En overigens is het grotendeels een literaire truc. Uiteindelijk ben ik Femke Wolzak gewoon zelf, maar dan slanker, getint, voorzien van een dun laagje make-up en – o ja – van het andere geslacht.

Je hebt groot aanzien verworven als recensent. Is het voor jou met die achtergrond moeilijk om te schrijven? En nu anderen jou werk recenseren en je geconfronteerd wordt met meningen en oordelen die misschien niet altijd even positief zijn of juist wel, heeft dat invloed op je schrijverschap?

Groot aanzien? Aardig dat je dat zegt. Schrijven heb ik er eigenlijk altijd naast gedaan. Of beter: het recenseren heb ik er altijd naast gedaan, want schrijven is altijd nr. 1 geweest. Dat de verwevenheid van die twee tot ingewikkelde vooroordelen zou leiden was een van de belangrijkste redenen om een pseudoniem te hanteren. Ik lees kritieken altijd goed om te kijken of er iets bruikbaars in staat. Goeie recensenten kunnen je op tekortkomingen wijzen en ook heel waardevolle suggesties doen.

Femke wil door haar partners afgerekend worden op wie zij is en wat zij doet. Haar partners hanteren echter een andere maatstaf namelijk : de urenstaten.  Een dergelijke benadering heeft tot gevolg datMaskerade bijvoorbeeld  de creativiteit bij de beroepsuitoefening ingeperkt wordt. Het is een tendens die je in de gehele maatschappij ziet. Hoe kijk je tegen deze ontwikkeling aan?

Nou, daar geeft het boek m.i. ruim antwoord op. Op het moment dat ik deze vraag beantwoord zijn net de kruitdampen boven Haren opgetrokken. Ook daarvan denk ik dat creativiteit meer had opgeleverd dan de krampachtigheid waarmee men nu heeft gereageerd. De gemeente had de kans te baat kunnen nemen om er een soort Woodstock te laten ontstaan. Dat had geld gekost, maar wellicht ook iets opgeleverd. Nu hebben ze alleen brokken.,

In 2011 stond je met je boek Maskerade op de longlist voor de Gouden Strop. Zo’n voordracht lijkt mij heel bijzonder. Wat vind je van het niveau van de Nederlandse misdaadliteratuur?

Ik was heel blij met die prenominatie. Over mijn collega’s laat ik me als schrijver niet uit. Dat heb ik als recensent voldoende gedaan.

Je hebt nu 5 boeken geschreven over Femke Wolzak. Zij heeft in die boeken een ontwikkeling doorgemaakt. Ben je van plan om nog lang met haar door te gaan of heb je een houdbaarheidsdatum in gedachten?

Ik kan niks totdat het boek officieel is verschenen. Geen ruimte in mijn hoofd. Vraag het me volgende maand nog eens.

In haar eerDe ontwikkelingen met betrekking tot digitaal lezen en digitale boeken neemt een steeds hogere vlucht. Met name het Canadese  ereadingplatform Kobo doet op de internationale boekenmarkt van zich spreken. Met deze ontwikkeling hangt piraterij nauw samen. Zie je dit als een gevaar?  Sommigen beweren dat in de niet al te verre toekomst schrijvers nog nauwelijks een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen als gevolg van deze ontwikkelingen.

Ik zie het als een enorme kans voor schrijvers. Wat je wellicht niet weet is dat Gert Jan de Vries mede-exploitant is van een Kobo-achtig platform genaamd Boenda. Daar kun je eBoeken direct van de schrijver kopen. Dat is veel goedkoper en levert de schrijver veel meer op. GJ denkt dat piraterij een tegenreactie is op ongezonde marktsituaties en te hoge prijzen. Liefhebbers hebben heus wel wat over voor hun hobby, al was het maar ui eigenbelang. Ik denk wel dat GJ daar gelijk in heeft.

Je schrijfstijl is doorspekt met humor. Ondanks de zwaarte van het onderwerp  heb ik toch regelmatig moeten lachen. Welk rol dient humor volgens jou te spelen?

Ontlading.

Ben je alweer bezig aan een boek? Zo ja, misschien kun je hierover iets vertellen?

Nee, nee en nog eens nee. GJ wel. Die schrijft een geleerd boek over wat mensen de afgelopen honderd jaar hebben gelezen in Nederland. Daar moet je hem bij gelegenheid maar eens naar vragen.

 

Tess Franke – In haar eer

Femke Wolzak is strafrechtadvocate en partner bij het prestigieuze Amsterdamse advocatenkantoor Wolzak, Spreeuwenberg en Spreeuwenberg. Zij neemt de verdediging op zich van Nick Knijnenberg, een neef van haar partner Ben Scherpenzeel. Hij wordt verdacht van verkrachting. De partners bij WSS zijn het er niet mee eens dat Femke een zedenzaak doet en dat leidt tot grote onenigheid.

De nacht hing nog tussen de flats van Slotervaart toen Femke voor het keukenraam ging rekken en strekken. Ze had vijf kilometer op een rustig tempo gerend. Ze hoefde geen records te lopen en ze deed niet aan wedstrijden mee; de enige reden om te rennen was dat ze er fit en slank bij bleef. Vandaar dat ze als slotstuk telkens de acht trappen nam naar haar eigen galerij.
Ze haalde de voordeursleutel uit het binnenzakje van haar trainingsbroek, maar zag Ben door het keukenraam in de weer met serviesgoed, bestek, beleg en een theepot. Hij was de tafel aan het dekken. Weer een stap in het herstel, weer een fase dichter bij de zorgzame man van vroeger. Ze tikte op het raam.

Er meldt zich een tweede man die van verkrachting wordt verdacht en als Femke besluit ook deze zaak op zich te nemen wordt de situatie op het advocatenkantoor explosief.

Lees verder.

Camilla Läckberg’s Fjällbacka

Gisteren heb ik iets geschreven over Engeleneiland van Camilla Läckberg. Dat boek lees ik nu en het bevalt mij prima. De verhalen met Patrik Hedström en Erica Falck als protagonisten, spelen zich af in het plaatsje Fjällbacka. Met zo’n 800 inwoners lijkt het meer op een gehucht. In onderstaande video legt Camilla Läckberg uit waarom zij tot de keuze van deze plaats is gekomen. Ook vertelt zij iets over het waarom van het succes van de Scandinavische misdaadliteratuur.

Camilla Läckberg – Engeleneiland

Camilla Läckberg wordt beschouwd als een van de beste misdaadauteurs van Zweden. Engeleneiland is het achtste boek in de serie over inspecteur Patrik Hedström en journaliste Erica Falck. Ik heb uit deze serie drie boeken (Zeemeermin, IJsprinses en Vuurtorenwachter) gelezen en een deel (Zusje) ligt op de stapel nog te lezen boeken. Ik vond de boeken stuk voor stuk heel erg goed. De boeken worden uitgegeven door Anthos Literaire Thrillers te Amsterdam.

Engeleneiland

Over het verhaal zegt de uitgever het volgende.

Pasen 1974. Een familie verdwijnt van het eiland Valö zonder een spoor achter te laten. De eettafel is zelfs prachtig gedekt, maar iedereen is verdwenen. Iedereen behalve de één jaar oude dochter Ebba. Is het gezin slachtoffer van een misdrijf of is het vrijwillig weggegaan? Het raadsel is nooit opgelost…

Jaren later keert Ebba terug naar het eiland. Zij en haar man Mårten hebben hun zoontje van drie verloren. In een poging hun verdriet te overwinnen en verder te gaan met hun leven, willen ze Ebba’s ouderlijk huis renoveren en er een bed and breakfast openen. Ze zijn nog maar net begonnen met hun renovatiewerkzaamheden als iemand probeert brand te stichten. Wanneer ze een paar dagen later bij het openbreken van de vloer bloed aantreffen, lijkt het kwaad uit het verleden hen in te halen. Inspecteur Patrik Hedström en zijn collega’s onderzoeken de brand en verdiepen zich daarbij in de oude verdwijningszaak. Wat is er precies gebeurd met Ebba’s familie? Engeleneiland is Läckbergs achtste thriller over Patrik Hedström en Erika Falck.

Meer interessante informatie over Camilla Läckberg.

Zeemeermin

In Fjällbacka wordt een man vermist en politieonderzoek levert niets op. Vier maanden later wordt de man gevonden door een passant die zijn hond uitlaat. Het slachtoffer is ingevroren in het ijs. Inspecteur Patrik Hedström en zijn team onderzoeken de zaak. Een kennis van het slachtoffer, Christian Thydell, ontvangt al anderhalf jaar dreigbrieven. Christian is schrijver en op de avond van de presentatie van zijn debuutroman Zeemeermin ontvangt hij opnieuw een uiterst verontrustende brief.

Vuurtorenwachter

Na het open einde in het boek Zeemeermin was het uitkijken naar de volgende misdaadroman van Camilla Läckberg. Dit boek met de titel Vuurtorenwachter kwam in 2011 op de Nederlandse markt. Inspecteur Patrik Hedström is na een lang ziekteverlof weer terug op zijn post en wordt meteen geconfronteerd met een moord. Het slachtoffer is Mats Sverin, hoofd Financiën van de gemeente en betrokken bij een prestigieus project met de naam Badis. Hij wordt thuis in het achterhoofd geschoten en gevonden door zijn ouders. Over het priveleven van Mats Sverin tast de politie voledig in het duister.

Er komt een nieuwe tv-serie die gebaseerd is op de boeken van Camilla Läckberg, The Fjällbacka Murders.

Lieneke Dijkzeul – Wat overblijft

De zakenman Richard Verkallen wordt dood naast zijn auto gevonden. Hij is met een messteek om het leven gebracht. Verkallen is getrouwd met de zwarte Somalische Asli en zij hebben een zoon Keja, die doof en autistisch is en daarom speciale zorg en begeleiding nodig heeft.

Ze hadden pizza’s gegeten, Keja de zijne helemaal, zij de hare voor een kwart, en ze had naar hem gekeken terwijl hij at op de manier waarop dertienjarige jongens eten. Nooit kon ze genoeg naar hem kijken, misschien omdat die volmaakte buitenkant een zekere troost bood, een kleine compensatie voor de kapotte binnenkant. Keja was zich niet bewust van haar blik, concentreerde zich op zijn bord. Het zou haar niet meer moeten verwonderen dat in dat broodmagere lijf voedsel verdween als in een bodemloze put. Het zou haar evenmin moeten verwonderen dat hij überhaupt kon eten. Ergens in dat ondoorgrondelijke brein rubriceerde hij alles wat er gebeurde, labelde het. Waarna hij het vergat, misschien juist omdat het was gerubriceerd en dus, in zin eigen onnavolgbare logica, verklaard.

Inspecteur Paul Vegter begint samen met zijn collega Sjoerd Talsma aan het onderzoek. Al snel ontdekken zij dat Richard Verkallen nou niet bepaald geliefd was bij zijn familie noch bij zijn collega’s.

Lees verder.

Nicci French – Dinsdag is voorbij

In het voorjaar van 2011 verscheen de literaire thriller Blauwe maandag van het schrijversechtpaar Nicci French. Het is het eerste deel van een serie boeken met de psychoanalytica Frieda Klein in de hoofdrol. Dat boek werd heel goed ontvangen.

Enige tijd geleden verscheen het tweede deel bij uitgeverij Anthos te Amsterdam onder de titel Dinsdag is voorbij.

Dinsdag is voorbij

De uitgever zegt over het boek het volgende.

Het tweede deel met psychoanalytica Frieda Klein die tegen wil en dank wordt meegesleurd in de afschuwelijke wereld van misdaad en moord. In een vervallen huis in het oosten van Londen wordt het opgezwollen, door vliegen bedekte lijk van een man aangetroffen, rechtop in een leunstoel. Het huis is van Michelle Doyce, een kwetsbare vrouw met ernstige psychische problemen. Onderzoek toont aan dat de man pas na zijn dood naar het huis is overgebracht. De enige informant is Michelle, maar haar uitspraken stellen de recherche voor raadsels. Inspecteur Karlsson roept Frieda Klein te hulp, en weer raakt zij verstrikt in de duistere kanten van het leven. Zij komt erachter dat het slachtoffer geen onschuldige was, maar een gewiekste zwendelaar die profiteerde van de angsten en noden van anderen. Wanneer Frieda meer te weten komt over diens verledens en ook zijn slachtoffers leert kennen, blijkt ze in groot gevaar te verkeren en meer vijanden te hebben dan ze dacht. Met Dinsdag is voorbij wordt de reeks vervolgd die begon met Blauwe maandag. Het is een prachtig strak gecomponeerde thriller met grote psychologische diepgang, waarin meer onthuld wordt van het raadselachtige innerlijk leven Frieda Klein. Zij spant zich in om vaste grond onder de voeten te krijgen in een onbekende wereld van misdaad en angst.

Tania Carver – Insluiper

Suzanne Perry heeft een huiveringwekkende nachtmerrie waarin zij droomt dat er iemand in haar slaapkamer is, zich over haar heen buigt, haar aanraakt en tegen haar zegt: ik waak over je. Zij wordt wakker en is opgelucht dat het maar een droom was. Als zij echter de gordijnen opent ziet zij een polaroid foto tegen de binnenkant van het raam geplakt. Daarop is zij te zien terwijl zij slaapt in hetzelfde t-shirt dat zij nu draagt. Op de foto staan de woorden: ik waak over je. Iemand is in haar slaapkamer geweest en de nachtmerrie begint pas.

De schaduw nam vorm aan. Een contour tegen het zwart. Een grote, menselijke gestalte met aan de voorkant van zijn hoofd twee enorme, gloeiende ogen, fel als de koplampen van een auto. Suzanne probeerde haar gezicht af te schermen, maar haar arm gehoorzaamde niet. Zij sloot haar ogen. De schaduw kwam dichterbij. Met bonzend hart hield Suzanne haar ogen dicht. Haar hersens stuurden een signaal naar haar mond: opendoen, gillen. Er gebeurde niets.

Op het dek van een schip wordt het dode lichaam van een jonge, onbekende vrouw gevonden. Inspecteur Phil Brennan en zijn team van het Major Incident Squad worden met het onderzoek naar deze gruwelijke moord belast en vinden aanwijzingen dat wat Suzanne Perry is overkomen raakvlakken lijkt te hebben met de moord op de onbekende vrouw.

Lees verder.

1 58 59 60 61 62 76