Category Archives for recensies

Deon Meyer – 13 uur

In de tuin van de St. Martinikerk in Kaapstad wordt het lichaam van een jonge vrouw gevonden. Zij is op gruwelijke wijze vermoord. Inspecteur Bennie Griessel (een blanke politieman die mentor is over een aantal politie-inspecteurs in opleiding met verschillende culturele en raciale achtergronden) is een niet-drinkende alcoholist en heeft door zijn drankprobleem veel aanzien binnen het politiekorps verloren. Deze zaak en de moord op een invloedrijke impresario uit de muziekindustrie zijn zijn laatste kans op rehabilitatie.

Bennie Griessel is niet goed in wachten. Daarom loopt hij de meldkamer uit, door de drukke receptie en de veiligheidsdeuren naar buiten, de Buitenkantstraat in. Zijn hersens malen en hij heeft weinig hoop. Ze gaan haar niet vinden. Hij heeft nu veertien patrouillewagens die in een raster rijden, en er staat er een in de Langstraat die de Cat&Moose in de gaten houdt. Hij heeft tien voetpatrouilles, waarvan er twee de Kompanjiestuin doorzoeken. De helicopter is teruggekomen van Table Biew en heeft de hele klotestad doorzocht, en nu zijn ze bezig bij Kampsbaai, Bantrybay en Seepunt en nog steeds geen spoor.
Waar kan ze zijn?

Al meteen in het begin van het onderzoek blijkt dat de jonge vrouw niet alleen was. Haar vriendin, die getuige was van de moord, is aan de moordenaars ontsnapt en rent letterlijk en figuurlijk voor haar leven.

Lees verder.

Christoffer Carlsson – De vrouw die uit het niets kwam

Na een gevangenisstraf wegens drugshandel te hebben uitgezeten keert Vincent Franke terug naar zijn appartement. Hij is niet alleen drugshandelaar maar ook een gebruiker en is eigenlijk voortdurend onder invloed. Kort na zijn vrijlating krijgt hij bezoek van zijn vriend Marko die een vrouw bij hem achterlaat. De vrouw, die zich Maria Magdalena noemt, mag onder geen beding zij appartement verlaten.

Je kunt onmogelijk het verschil tussen twee soorten heroine zien, zolang het om halfslachtig geproduceerd spul gaat dat een redelijk, halfslachtig effect teweegbrengt. Maar als het echt iets speciaals is, als heroine op zo’n zuivere, onversneden wijze tot stand is gekomen dat God zelf zich ermee bemoeid lijkt te hebben, ligt er een gloed overheen die wit en maagdelijk is als een ongebruikte bruidsjurk.
“Hoeveel?” vraagr Ted.
“Heel veel”, antwoord ik. Ted laat zijn tong langs zijn lippen gaan alsof hij zichzelf wil bevredigen.
“Hoeveel?” vraagt hij weer.

Maria heeft een treffende gelijkenis met Vincent’s jeugdliefde Felicia. Onder invloed van drugs en door de aanwezigheid van Maria komen er herinneringen aan Felicia boven en ontstaat een voorzichtige vriendschap tussen de twee.

Lees verder.

Andrew Brown – Het lied van de dood

Het verhaal in Het lied van de dood speelt zich af in de Zuid afrikaanse stad Stellensbosch en bestaat uit twee verhaallijnen waartussen Andrew Brown steeds heen en weer schakelt. De eerste verhaallijn behandelt de moord op de blanke studente Melanie du Pereez. De zaak wordt onderzocht door de gekleurde politie inspecteur Eberard Februarie, een man met een duister verleden waaronder hij nog dagelijks lijdt. Hij ontdekt een aantal bizarre geheimen die met de moord te maken hebben.

Ze dreef in het traag stromende water, grashalmen en het tapijt van onkruid op de modderige oever liefkoosden haar tenen. Ondanks het vroege uur was het water al warm. De stralende februarizon scheen verzengend heet op de dunne wolken die langs de hemel trokken. Er was geen zweem te bespeuren van de aangename vochtigheid waarmee de dageraad doorgaans gepaard ging. In plaats daarvan schroeide de stekend droge adem van de zomer de valleien en streek langs de rieten daken van de boerderijen. De waterdruppels op de wijnstokken- de fijne nevel die al voor zonsopgang door de automatische sprinklerinstallatie werd verspreid- waren verdampt op de wind en hadden slechts een tekening van poederige zwavelsporen op de bladeren achtergelaten.

De tweede verhaallijn speelt zich driehonderd jaar eerder af. In het zojuist gestichtte plaatsje Stellenbosch begint wijnboer Martin van der Keesel met het aanleggen van de eerste wijngaarden.

Lees verder.

Tom Wright – Wat de zomer niet overleeft

In een voorstadje in het zuiden van de Verenigde Staten groeit de jonge James Bonham, Biscuit voor zijn vrienden, op bij zijn grootmoeder. Zijn vader is overleden en de nieuwe vriend van zijn verslaafde moeder is een gewelddadige man die zijn handen niet kan thuishouden. Op een ochtend treffen Biscuit en zijn oma, Lee Ann aan op de veranda. Het nichtje van Biscuit is mishandeld en komt ook bij oma wonen.

Ik wreef in mijn ogen terwijl ik terugdacht aan die dag met Jack toen de hele wereld bloedrood was geworden. “Nee,” zei ik. “Of ja, toch. Ik weet het niet. Ik wou dat iemand me kon vertellen wat ik mag voelen.”
“Ik kan je wel vertellen dat het niet slecht is om een echte vijand te haten, James, wat ze op zondagsschool ook beweren. Het zou tegennatuurlijk zijn als het niet zo was. Maar je moet wel onderscheid blijven maken tussen denken en doen. Gedachten en emoties zijn niet goed of slecht. Ze komen zoals vogels in de lucht, buiten onze macht. Maar bij woorden en daden kun je kiezen, en er zijn altijd consequenties aan verbonden”. Ze legde haar hand op de mijne. “Snap je?”

In deze redelijk beschermde omgeving ontwikkelt zich een hechte band tussen Biscuit en L A, twee beschadigde mensen die een normale ontwikkeling naar volwassenheid is ontnomen door verslaafde…………….

Lees verder.

Elly Griffiths – Beenderhuis

Forensisch archeologe Ruth Galloway is uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de opening van een middeleeuwse doodskist waarin zich de overblijfselen van bisschop Augustine zouden bevinden. De bisschop is de voorvader van de prominente Norfolkse familie Smith. In de museumzaal waar deze ceremonie zich zal voltrekken wordt echter niet alleen de bisschop aangetroffen maar ook het lichaam van de curator van het museum. Dood.

Er komen twee deuren uit op de studeerkamer van Lord Smith. Op de ene staat DE NIEUWE WERELD en op de andere STREEKGESCHIEDENIS. Ze voelt zich als Alice in Wonderland. Vanwege het zachte geluid, dat lijkt op gefluister of gefladder, valt haar keus op Streekgeschiedenis. Ze hoopt daar een oogstrelende verzameling lokale artefacten aan te treffen. In elk geval geen wassen beelden en opgezette dieren.
Haar wens gaat in vervulling. De zaal van de afdeling Streekgeschiedenis is leeg, op een doodskist na die op een schragentafel staat en een roerloze figuur die ernaast ligt. Het raam staat open en de wind laat de pagina’s van de opengevallen museumgids op de vloer heen en weer bewegen, wat het geluid maakt van een fladderende vogel.

Inspecteur Harry Nelson en zijn team, die bezig zijn met het onderzoek naar een omvangrijke drugshandel, worden met het onderzoek naar de dood van de curator belast.

Lees verder.

Laura Kasischke – Het ontwaken

Het ontwaken begint met een tragisch auto-ongeluk waarbij Nicole Werner om het leven komt. Zij studeerde aan de universiteit Godwin Honors Hall en was een enthousiast lid van het studentendispuut Omega Theta Tau. De beschuldigende vinger wordt uitgestoken naar haar vriend Graig Clements-Rabitt, die de auto bestuurde en van wie vermoed wordt dat hij onder invloed van drugs was. Shelly Lockes, een medewerkster van de universiteit zag het ongeluk vanaf een afstand gebeuren en was als eerste ter plaatse. Haar verklaring over wat zij gezien heeft wijkt echter in belangrijke mate af van wat er in de krant staat en op de universiteit wordt rondverteld.

Het leek of hij haar in zijn armen wilde nemen. Hij zei iets tegen haar, veegde haar haren uit haar ogen en tuurde naar haar gezicht. Op Shelly maakte hij geen paniekerige indruk. Hij leek eerder verbijsterd, vol liefde. Geknield probeerde hij zijn armen onder haar lichaam te wringen om haar vast te houden of op te tillen, toen Shelly lang genoeg bij haar positieven kwam om te toeteren. Twee keer. En nog eens. Hij was te ver bij haar vandaan om haar te kunnen horen, hoe hard ze ook had geroepen, maar het geluid van de claxon drong wel tot hem door en hij keek op. Geschrokken. Verward. Als hij had gedacht dat het meisje en hij de laatste twee mensen op aarde waren.

Perry Edwards is de kamer- en studiegenoot van Graig en een stille, in zichzelf gekeerde jongen die Nicole zijn hele leven heeft gekend. Zij zijn in hetzelfde dorp opgegeroeid en samen op school geweest. Hij kan haar dood maar moeilijk verwerken…..

Lees verder.

Kisling & Verhuyck – Zwarte kant

In een klein dorp ergens in de Dordonge staan in een klein dorp twee kastelen. Het eerste, Château Cudessac wordt bewoond door de steenrijke industrieel Auguste Durand, een man die een obsessieve belangstelling heeft voor Marie Antoinette, voormalig koningin van Frankrijk.
Het tweede kasteel, Château Rameuillac behoort toe aan de oude, verarmde adellijke familie de Malinobre de Périgord. Durand en baron de Malinobre koesteren een diepe haat jegens elkaar.

Toen de groep na deze aanschouwelijke verhalen de laatste kamers van de rondleiding betrad, de vertrekken van Marie-Antoinette, keek niemand er dan ook van op dat er op het fraaie hemelbed een persoon lag uitgestrekt. Niemand, behalve de gids zelf. Evy Scheltema was midden in een zin gestopt met praten en had zo’n perplexe uitdrukking op haar gezicht, dat iedereen begreep dat er iets mis was, dat er iets uit de toon viel in alle perfectie die ze te zien hadden gekregen.
De man op het bed had dun zwart haar dat in slierten over zijn wasbleke schedel viel. Hij droeg een zwarte coltrui, zwarte jeans en witte handschoenen. En hij was dood.

Durand heeft zijn kasteel opengesteld voor een groep wetenschappers die er een congres wil houden over smaadschriften uit de tijd van Marie Antoinette. Smaadschriften die vaak een sterk erotische lading hebben.

Lees verder.

Lotte & Søren Hammer – Misbruik

Op de eerste schooldag na de vakantie ontdekken twee leerlingen in het gymnastieklokaal van hun school de opgehangen en verminkte lichamen van vijf mannen.  Inspecteur Konrad Simonsen wordt met het onderzoek belast en hij en zijn team komen tot de ontdekking dat de vijf mannen pedofielen waren, die voor hun wandaden met de dood zijn gestraft.  Veel medewerking van getuigen krijgt het team niet en de pers speelt in op de gevoelens van sympathie voor de daden van de moordenaars en schetst in de media een niet zo’n positief beeld over de werkwijze van de politie. Het onderzoek verloopt dan ook stroef.

De gedachten aan zijn kindertijd bleef niet ongestraft: de pijn in zijn onderrug trok als een schrijnend zeer omlaag naar zijn billen en naar de achterkant van zijn bovenbenen. Hij negeerde de pijn en concentreerde zich op het omkleden; zijn oude kleren legde hij op de brandstapel. Toen hij klaar was, voelde hij het zoet van de wraak door zich heen bruisen. Afgezien van één enkele onvoorziene situatie, die hij voor zich had gehouden en dus later op eigen houtje  moest oplossen, had hij zijn deel van de afspraak stipt uitgevoerd. Nu was het de beurt aan de anderen van de groep.

Misbruik is het debuut van de Deense broer en zus Lotte en Søren Hammer en het werd met heel veel lof overladen.  Het boek behandelt actuele, sociaal-maatschappelijke problemen als pedofilie en de rol van de boulevardpers.

Lees verder.

Peter Robinson – Zwanenzang

Terwijl Alison Rothwell en haar moeder op een stoel zijn vastgebonden, wordt hun vader en echtgenoot Keith in de schuur van de boerderij door het hoofd geschoten en vermoord. Aanvankelijk is het raadsel waarom deze kleurloze en correcte man het slachtoffer van een misdaad is geworden. Het gezin Rothwell maakt een gelukkige indruk en op de onderlinge verhoudingen is niets aan te merken. Daarnaast heeft de financiële accountant Keith geen vijanden, naar het lijkt.

Banks bleef even roerloos staan en probeerde in gedachten voor zich te zien wat er gebeurd kon zijn. Het slachtoffer had overduidelijk op zijn knieën gezeten, misschien wel om te bidden of te smeken om zijn leven te sparen. Niets duidde erop dat hij zelfs maar had geprobeerd te ontsnappen. Waarom had hij zich zo gemakkelijk overgegeven? Hij had waarschijnlijk weinig keus gehad, bedacht Banks. Je gaat meestal niet in discussie met iemand die een geweer op je gericht houdt. Aan de andere kant…..zou iemand echt zomaar neerknielen, zich schrap zetten en wachten tot de scherprechter de trekker overhaalt?

Inspecteur Alan Banks wordt belast met het onderzoek naar de moord en tast aanvankelijk in het duister.

Lees verder.

Emily St. John Mandel – Aria voor een verleden

Anton Waker groeit op in Brooklyn waar zijn ouders een handel hebben in gestolen en gerestaureerde voorwerpen. Als zijn nichtje Aria bij hun komt wonen haalt zij Anton over om haar te helpen met het vervalsen van identiteitspapieren. Na verloop van tijd besluit Anton dit leven de rug toe te keren, te trouwen met de lichtelijke neurotische Sophie en een normale baan te zoeken met het laatste document dat hij heeft vervalst, een diploma van de prestigieuze Harvard universiteit.

Het had iets onnatuurlijks om in je eentje in het paradijs te zijn, en de eenzaamheid was vreemd en onverwacht. Ze keek naar de stroom toeristen en realiseerde zich dat ze omringd was door echtparen en kinderen. Ze miste haar man en haar dochter. Ze dacht aan Antons ouders, aan zijn moeder die in elkaar gezakt op het laadplatform zonder licht in haar ogen over het water zat te staren. Broden was ervan overtuigd dat ze dachten dat Anton dood was, en merkte dat ze zich probeerde voor te stellen wat voor ondenkbare omstandigheden haar ertoe aan zouden zetten de politie weg te sturen als ze dacht dat haar kind vermoord was. In gedachten zag ze Tova als een kapotte pop op de grond liggen, en die gedachte was zo verblindend afgrijselijk dat ze even haar ogen moest sluiten en zichzelf moest dwingen om nergens aan te denken.

Na drie afzeggingen komt het huwelijk er eindelijk en Anton en Sophie gaan op huwelijksreis naar Italië.

Lees verder.

Volg dit blog

Ontvang de laatste berichten in je brievenbus

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten