Pagina 85

Een blog over boeken, wat ik lees en wat ik ervan vindAndrew Brown – Het lied van de dood

Door Joop Liefaard 22 augustus 12

Het verhaal in Het lied van de dood speelt zich af in de Zuid afrikaanse stad Stellensbosch en bestaat uit twee verhaallijnen waartussen Andrew Brown steeds heen en weer schakelt. De eerste verhaallijn behandelt de moord op de blanke studente Melanie du Pereez. De zaak wordt onderzocht door de gekleurde politie inspecteur Eberard Februarie, een man met een duister verleden waaronder hij nog dagelijks lijdt. Hij ontdekt een aantal bizarre geheimen die met de moord te maken hebben.

Ze dreef in het traag stromende water, grashalmen en het tapijt van onkruid op de modderige oever liefkoosden haar tenen. Ondanks het vroege uur was het water al warm. De stralende februarizon scheen verzengend heet op de dunne wolken die langs de hemel trokken. Er was geen zweem te bespeuren van de aangename vochtigheid waarmee de dageraad doorgaans gepaard ging. In plaats daarvan schroeide de stekend droge adem van de zomer de valleien en streek langs de rieten daken van de boerderijen. De waterdruppels op de wijnstokken- de fijne nevel die al voor zonsopgang door de automatische sprinklerinstallatie werd verspreid- waren verdampt op de wind en hadden slechts een tekening van poederige zwavelsporen op de bladeren achtergelaten.

De tweede verhaallijn speelt zich driehonderd jaar eerder af. In het zojuist gestichtte plaatsje Stellenbosch begint wijnboer Martin van der Keesel met het aanleggen van de eerste wijngaarden. Hij is een onbeschofte en botte man die het leven van de slaven door zijn wrede manier van optreden tot een hel maakt. Hij is echter in al zijn wreedheid gefascineerd door de jonge slavin Sanna Boorman. Een fascinatie die verstrekkende gevolgen heeft.

Het lied van de dood

Andrew Brown heeft een aangename manier van schrijven. Het boek leest makkelijk zonder dat het oppervlakkig wordt. De karakters zijn goed uitgewerkt en het verhaal zit intelligent in elkaar. Het wisselen tussen de twee verhaallijnen gaat vlekkeloos zonder verwarring te veroorzaken. De ontknoping, waarin de twee verhaallijnen vloeiend samenkomen is redelijk spannend.

Als er een ding in het boek duidelijk wordt is het wel dat de apartheid die, nadat het ANC van Nelson Mandela in Zuid Afrika aan de macht kwam officeel werd afgeschaft, nog steeds welig tiert. Dit klinkt misschien als een open deur maar door het lezen van dit boek word je weer met de neus op de feiten gedrukt.

Ieder hoofdstuk in het boek begint met de tekst van een slaapliedje. Deze liedjes die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van het verhaal, zijn letterlijk vertaald. Daardoor is het rijm in veel gevallen verloren gegaan. Achterin het boek zijn alle slaapliedjes in de originele tekst opgenomen.

Het lied van de dood is een beklemmend boek, dat meer is dan alleen maar een intrigerende misdaadroman. Het geeft een indringend beeld van het heden en verleden van Zuid Afrika; een boek over onderdrukking, intimidatie en moord maar ook over moed, hoop en de vaste overtuiging dat als de wil daar is, dingen ten goede kunnen veranderen.

☆ ☆ ☆ ☆

Engelse titel: Coldsleep lullaby
Vertaling: Erica Feberwee
Uitgeverij: Karakter Uitgevers – Uithoorn
ISBN: 978 90 452 0055 2

© 2012 Joop Liefaard

Andere interessante informatie over Andrew Brown.

Volg dit blog

Ontvang de laatste berichten in je brievenbus