Pagina 85

Een blog over boeken, wat ik lees en wat ik ervan vindAsa Schwarz – Nefilim

Door Joop Liefaard 27 november 14

Nova Barakal is eco-activiste van Greenpeace, die met twee vrienden actie te voert tegen de Dirty Thirty, de top-30 Zweedse bedrijven en personen die het niet zo nauw nemen met het streven naar een schoner milieu en in belangrijke mate bijdrage aan de opwarming van de aarde. Nova dringt het huis van Josef F. Larsson, directeur van Vallenfell, binnen en bekladt de muren en het meubilair met leuzen maar als zij daar mee bezig is ontdekt zij dat iemand haar voor is geweest en een extreem gruwelijk tafereel in het huis heeft achtergelaten.

Amanda, de inspecteur op hoge hakken, die de moord op Josef Larsson onderzoekt kent Nova persoonlijk omdat zij haar heeft begeleid nadat haar moeder bij een verkeersongeluk om het leven was gekomen. Als er nog een schokkende moord wordt gepleegd en Amanda aanwijzingen vindt die allemaal naar Nova wijzen, wordt deze ineens de hoofdverdachte en moet zij vluchten.

Nova rende naar kantoor: Drottninggatan, Gamla stan en Götgatan. Even had ze overwogen Gamla stan, Stockholms oudste stadsdeel, in te schieten, de deur van wat ze ‘thuis’ noemde open te doen en daar diep onder de dekens te kruipen, maar dan zou ze helemaal alleen zijn met wat ze had gezien.
Alleen in het donker.
Toen Nova het verkeersknooppunt Slussen passeerde, waren er twaalf minuten verstreken. Normaal deed ze een half uur over die afstand. Over haar rug liep een brede baan zweet die zich duidelijk op haar felgekleurde overall aftekende. Het was drukkend warm, zelfs nu, tijdens de koelste uren van de nacht. De luchtvochtigheid was momenteel even hoog als in het regenwoud, had Nova gisteren gelezen. Maar op dit moment had ze geen aandacht voor alle signalen van klimaatverandering die haar anders bezighielden, want het beeld dat op haar netvlies gebrand stond vroeg al haar aandacht.
Haar hele lijf was in staat van paniek en ze ademde zo heftig in en uit dat het pijn deed.
Niet één keer had ze achterom gekeken, alsof dat haar kon helpen alles te vergeten. Maar dat was niet zo. Het maakte wel dat ze de donkere gestalte die haar met moeite bijhield nog niet had opgemerkt.

Åsa Schwarz


In 2003 werd de wetenschapper George McAlley op Hawai vermoord. Hij had de overblijfselen van de ark van Noach gevonden en op weg naar een persconferentie werd hij door een beeldschone vrouw doodgeschoten.

Omslag van de thriller Nefilim van Asa Schwarz.

De Zweedse Åsa Schwarz debuteerde in 2005 met Och fjättra Lilith i kedjor dat gevolgd werd door Stigma, twee spannende boeken waarin thema’s als geschiedenis, occultisme en horror aan bod komen. Nefilim, de tweede zondvloed, zoals de volledige titel van Nefilim luidt, is een thriller waarin naast religie en mysterie vooral de strijd tegen de opwarming van de aarde een belangrijke rol speelt. Mocht je het idee hebben dat Nefilim een zweverig verhaal is over Bijbelse complotten of bovennatuurlijk zaken heb je het mis. Het is een niet onaardige thriller over een activiste die strijdt tegen bedrijven en personen die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde en waarin een aantal gruwelijke moorden plaatsvindt die verband lijken te houden met deze strijd.

Åsa Schwarz heeft een plezierige schrijfstijl en het boek leest dan ook lekker. Je voelt bijna haar enthousiasme en gedrevenheid bij het schrijven van dit boek. Het onderwerp van het verhaal is origineel, het is goed opgebouwd, heeft veel vaart en er zijn voldoende wendingen om het spannend te houden. De meeste personages zijn herkenbaar uitgewerkt. Grappig is dat Nova de alledaagse dingen die zij doet laat bepalen door de effecten ervan op het milieu. Een glas water uit de kraan veroorzaakt minder uitstoot van CO2 dan een glas water uit een flesje dat je bij de buurtsuper koopt.

Hoewel religie en mysterie van ondergeschikte belang zijn, spelen deze aspecten in de ontknoping van Nefilim wel een rol en dat doet veel afbreuk aan de geloofwaardigheid. Door het toevoegen van een bovennatuurlijke ondertoon verliest Nefelim aan kwaliteit en wordt de ontknoping vergezocht en onbevredigend. Dat is jammer want zonder deze zaken zou Nefilim overtuigender zijn geweest.

Zweedse titel: Nefilim
Vertaling: Anna Ruighaver
Uitgeverij: Q - Amsterdam
ISBN: 978 90 214 4003 3

©2014 Joop Liefaard

Volg dit blog

Ontvang de laatste berichten in je brievenbus