Pagina 85

Een blog over boeken, wat ik lees en wat ik ervan vindAvonturen met oom Theo en Aboe Do – C.Joh.Kieviet

Door Joop Liefaard 14 mei 12

Het oudste boek dat ik in mijn bezit heb is het boek Avonturen met Oom Theo en Aboe Do van C.Joh.Kieviet. Het boek werd in juli 1926 uitgegeven door de N.V. Koek en Beschuitfabriek v/h G. Hille & zoon. Er zijn door dit bedrijf meerdere boeken uitgegeven zoals Zwerftochten door ons land en Der vaderen erf. Of de koekjesfabriek nog bestaat weet ik niet.

Avonturen met oom Theo en Aboe Do

Ik heb het boekje van zo’n 90 bladzijden in mijn bezit gekregen nadat mijn vader was overleden. Hij heeft het waarschijnlijk tweedehands gekocht want op de binnenflap staat de naam H. Schotel.

In het begin van het verhaal kun je het volgende lezen: “………in mijn nabijheid zitten in gemakkelijke dekstoelen mijn oom Theo en mijn zuster Truus, terwijl Oom’s slaafje Aboe Do uit de kombuis te voorschijn komt om ons een heerlijken kop koffie te brengen.” Voor de tijd waarin dit gechreven werd, was dit taalgebruik normaal maar ik ben bang dat wanneer het verhaal nu geschreven zou worden het taal gebruik heel anders zou zijn. Niet discriminerend bedoel ik. Je kunt je zelfs afvragen of het in deze tijd überhaupt nog wel mogelijk is een dergelijk boek te publiceren. Blank,rijk en overheersend, zwart, ondergeschikt en onderdanig.

Het boek is fraai geillustreerd door Piet van der Hem, een bekende schilder, tekenaar en boekbandontwerper die leefde van 1885 tot 1961. Ik heb een bladzijde uit het boek gekopieerd om een indruk te geven hoe die illustraties er uit zien. Plaatje 3 is volgens mij fout. De vogels die erop worden afgebeeld zijn geen lijsters maar merels.

Volg dit blog

Ontvang de laatste berichten in je brievenbus