Pagina 85

Een blog over boeken, wat ik lees en wat ik ervan vindBart-Jan Kazemier – De man in het midden

Door Joop Liefaard 29 mei 14

De man in het midden

Max Metzer is een getalenteerd strafrechtadvocaat die voorbestemd lijkt te zijn voor een flitsende carrière maar aan dit vooruitzicht komt door een onvergefelijke fout een abrupt en roemloos einde. Het is aan de inspanningen van zijn mentor Pieter Heijnen te danken dat hij niet van het tableau wordt geschrapt maar op de plaquette naast de voordeur zal nooit de naam Heijnen en Metzer Advocaten prijken. Max verdwijnt naar achtergrond waar hij zich alleen nog bezig houdt met echtscheidingen en andere eenvoudige zaken en het drinken van te veel whisky.

Dan krijgt hij op een dag het aanbod om voor Michael van Leer, de directeur/eigenaar van de Van Leer Mediagroep, de grootste mediagroep in de Benelux, te gaan werken. Max ziet in het aanbod een uitgelezen kans om zijn leven een nieuwe impuls te geven en grijpt het met beide handen aan. Al snel ontdekt Max dat indiensttreding bij VLM verstrekkende gevolgen heeft. Hij bevindt zich plotseling in een wereld waarin loyaliteit op de eerste plaats komt en waarin Michael van Leer de absolute macht heeft en een meedogenloze en nietsontziende regie voert bij de verwezenlijking van zijn plannen om de grootste en machtigste speler op mediagebied in Europa te worden.

Max ontvangt een briefje met daarop een raadselachtige code en een dringende uitnodiging van de schrijver om hem de volgende dag in het Amsterdamse Bos te ontmoeten. Als Max daar aankomt vindt hij een onthoofd lijk van een man. Hij slaagt er in de betekenis van de code te ontcijferen en ontdekt een angstaanjagend complot. Zijn speurtocht naar antwoorden ontketent een reeks van schokkende gebeurtenissen, die hem in een situatie brengen waarin hij uiteindelijk moet vechten voor zijn identiteit en zijn leven.

Op dat moment klonk zijn telefoon. Hij schoof wat papieren aan de kant en vond hem uiteindelijk op het dressoir. Hij nam op en hield het toestel op een afstandje, alsof degene aan
de andere kant van de lijn zijn adem zou kunnen ruiken.
‘Hallo?’
‘Max Metzer?’ Het was een mannenstem.
‘Ja.’
‘U verdedigt John van Leer.’
Metzer kromp ineen. Hij wist niet wie dit was en evenmin hoe hij moest antwoorden. Het was niet eens een vraag.
Hij gokte: ‘John wie?’
De stem, duidelijk maar ver weg, zweeg. Metzer dacht een lachje te horen.
‘Zeer goed, meneer Metzer.’
‘Met wie spreek ik?’ Hij probeerde zich te herinneren hoe Michael van Leer op tv klonk, maar hij kon zijn stem niet oproepen.
‘Dat doet er niet toe.’
‘Hoe komt u aan mijn nummer?’
Het bleef stil aan de andere kant. Toen klonk de stem weer, dwingend.
‘Luister, meneer Metzer. Wij weten van de situatie met John van Leer. Wij weten ook dat de heer Van Leer u heeft gewezen op de gevolgen, mocht de situatie op welke manier dan ook naar buiten komen. Geen enkele zaak mag te herleiden zijn naar de familie Van Leer. U praat niet met de pers, u praat niet met de politie. U praat met niemand. Herhaal het.’
Metzer keek naar de muur.
‘Ik weet het al.’
‘Ik wil het uit uw mond horen. Herhaal het.’
Haperend herhaalde hij de woorden: ‘Niet met de pers.
Niet met de politie. Niemand.’
‘Wij willen u nogmaals op het hart drukken dat het ons ernst is.’
Metzer zocht naar adem.
‘Let u wel op, meneer Metzer? Dit is echt. U weet wat er van u wordt verlangd.’
De stem pauzeerde.
‘O, en meneer Metzer?’
‘Ja?’
‘Trek een shirt aan.’ De verbinding werd verbroken.

Bart-Jan Kazemier (Groningen, 1979) is taalkundige en werkte als docent Nederlands in het internationaal onderwijs en aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Hij is een van de oprichters van een onderzoeksproject naar de relatie tussen media, commercie en politiek. De thriller De man in het midden is zijn debuut als misdaadauteur.

De man in het midden is een opmerkelijke thriller. Het verhaal gaat over de hechte relatie tussen media en politiek. Politici gebruiken de media om hun boodschap voor het voetlicht te krijgen en kiezers voor zich te winnen terwijl de media voor hun nieuwsgaring in hoge mate afhankelijk zijn van wat politici met hen willen delen. Als er een evenwicht tussen deze twee is, varen beide partijen daar wel bij. Het wordt anders wanneer zowel media als politiek zich gaan bedienen van technieken waarmee het publiek gemanipuleerd en beïnvloed kan worden. Wanneer informatie niet meer het doel heeft mensen te helpen bij het vormen van een mening maar een instrument wordt om te beïnvloeden voor eigen gewin, ontstaat een bedenkelijk beeld. Bart-Jan Kazemier heeft dit beeld gebruikt voor het schrijven van een boeiende en beklemmende thriller waarin hij laat zien wat er kan gebeuren als de weg van manipulatie wordt ingeslagen. In een heldere en compacte schrijfstijl schetst hij de tomeloze ambitie van Michael van Leer die totale macht nastreeft en zich daarbij door niets of niemand laat tegenhouden en Max Metzer die een schijnbaar hopeloze strijd voert om dit te stoppen. De personages in het verhaal zijn levensecht uitgewerkt. Max, de advocaat die misschien wat argeloos zijn nieuwe baan heeft geaccepteerd en geconfronteerd wordt met de verontrustende consequenties van zijn keuze, Michael van Leer die de uiterst wrede en gewelddadige Chinese keizer Hingwu tot inspiratiebron voor zijn levens- en bedrijfsfilosofie heeft gemaakt, Colette Caan, de mooie en flirterige politierechercheur en de Nederlandse premier die iedereen wantrouwt.

Het verhaal heeft veel vaart en boeit en intrigeert vanaf het begin. Het heeft iets dwingends waardoor je door blijft lezen. Je wilt weten wat er aan de hand is en hoe het afloopt. De spanning wordt langzaam en subtiel opgebouwd en ontlaadt zich aan het einde in een zinderende ontknoping. Door de actualiteit van het onderwerp en de aangrijpende atmosfeer die het verhaal oproept lijkt het alsof fictie en realiteit in elkaar samenvloeien. Bart-Jan Kazemier heeft dat erg knap gedaan.

De man in het midden is een overtuigende en onthullende thriller over een onheil waarvan je hoopt dat het nooit zal gebeuren maar waarvan je moet vrezen dat het al begonnen is. Bart-Jan Kazemier bewijst met dit boek dat hij een getalenteerd en origineel schrijver is en een rijzende ster aan het firmament van de Nederlandse misdaadliteratuur.

****

Uitgeverij: Cargo - Amsterdam
ISBN: 978 90 234 8198 0

© 2014 Joop Liefaard

Deze recensie werd eerder gepubliceerd bij Crimezone

Volg dit blog

Ontvang de laatste berichten in je brievenbus