Category Archives for recensies

Elly Griffiths – Beenderhuis

Forensisch archeologe Ruth Galloway is uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de opening van een middeleeuwse doodskist waarin zich de overblijfselen van bisschop Augustine zouden bevinden. De bisschop is de voorvader van de prominente Norfolkse familie Smith. In de museumzaal waar deze ceremonie zich zal voltrekken wordt echter niet alleen de bisschop aangetroffen maar ook het lichaam van de curator van het museum. Dood.

Er komen twee deuren uit op de studeerkamer van Lord Smith. Op de ene staat DE NIEUWE WERELD en op de andere STREEKGESCHIEDENIS. Ze voelt zich als Alice in Wonderland. Vanwege het zachte geluid, dat lijkt op gefluister of gefladder, valt haar keus op Streekgeschiedenis. Ze hoopt daar een oogstrelende verzameling lokale artefacten aan te treffen. In elk geval geen wassen beelden en opgezette dieren.
Haar wens gaat in vervulling. De zaal van de afdeling Streekgeschiedenis is leeg, op een doodskist na die op een schragentafel staat en een roerloze figuur die ernaast ligt. Het raam staat open en de wind laat de pagina’s van de opengevallen museumgids op de vloer heen en weer bewegen, wat het geluid maakt van een fladderende vogel.

Inspecteur Harry Nelson en zijn team, die bezig zijn met het onderzoek naar een omvangrijke drugshandel, worden met het onderzoek naar de dood van de curator belast.

Lees verder.

Laura Kasischke – Het ontwaken

Het ontwaken begint met een tragisch auto-ongeluk waarbij Nicole Werner om het leven komt. Zij studeerde aan de universiteit Godwin Honors Hall en was een enthousiast lid van het studentendispuut Omega Theta Tau. De beschuldigende vinger wordt uitgestoken naar haar vriend Graig Clements-Rabitt, die de auto bestuurde en van wie vermoed wordt dat hij onder invloed van drugs was. Shelly Lockes, een medewerkster van de universiteit zag het ongeluk vanaf een afstand gebeuren en was als eerste ter plaatse. Haar verklaring over wat zij gezien heeft wijkt echter in belangrijke mate af van wat er in de krant staat en op de universiteit wordt rondverteld.

Het leek of hij haar in zijn armen wilde nemen. Hij zei iets tegen haar, veegde haar haren uit haar ogen en tuurde naar haar gezicht. Op Shelly maakte hij geen paniekerige indruk. Hij leek eerder verbijsterd, vol liefde. Geknield probeerde hij zijn armen onder haar lichaam te wringen om haar vast te houden of op te tillen, toen Shelly lang genoeg bij haar positieven kwam om te toeteren. Twee keer. En nog eens. Hij was te ver bij haar vandaan om haar te kunnen horen, hoe hard ze ook had geroepen, maar het geluid van de claxon drong wel tot hem door en hij keek op. Geschrokken. Verward. Als hij had gedacht dat het meisje en hij de laatste twee mensen op aarde waren.

Perry Edwards is de kamer- en studiegenoot van Graig en een stille, in zichzelf gekeerde jongen die Nicole zijn hele leven heeft gekend. Zij zijn in hetzelfde dorp opgegeroeid en samen op school geweest. Hij kan haar dood maar moeilijk verwerken…..

Lees verder.

Kisling & Verhuyck – Zwarte kant

In een klein dorp ergens in de Dordonge staan in een klein dorp twee kastelen. Het eerste, Château Cudessac wordt bewoond door de steenrijke industrieel Auguste Durand, een man die een obsessieve belangstelling heeft voor Marie Antoinette, voormalig koningin van Frankrijk.
Het tweede kasteel, Château Rameuillac behoort toe aan de oude, verarmde adellijke familie de Malinobre de Périgord. Durand en baron de Malinobre koesteren een diepe haat jegens elkaar.

Toen de groep na deze aanschouwelijke verhalen de laatste kamers van de rondleiding betrad, de vertrekken van Marie-Antoinette, keek niemand er dan ook van op dat er op het fraaie hemelbed een persoon lag uitgestrekt. Niemand, behalve de gids zelf. Evy Scheltema was midden in een zin gestopt met praten en had zo’n perplexe uitdrukking op haar gezicht, dat iedereen begreep dat er iets mis was, dat er iets uit de toon viel in alle perfectie die ze te zien hadden gekregen.
De man op het bed had dun zwart haar dat in slierten over zijn wasbleke schedel viel. Hij droeg een zwarte coltrui, zwarte jeans en witte handschoenen. En hij was dood.

Durand heeft zijn kasteel opengesteld voor een groep wetenschappers die er een congres wil houden over smaadschriften uit de tijd van Marie Antoinette. Smaadschriften die vaak een sterk erotische lading hebben.

Lees verder.

Lotte & Søren Hammer – Misbruik

Op de eerste schooldag na de vakantie ontdekken twee leerlingen in het gymnastieklokaal van hun school de opgehangen en verminkte lichamen van vijf mannen.  Inspecteur Konrad Simonsen wordt met het onderzoek belast en hij en zijn team komen tot de ontdekking dat de vijf mannen pedofielen waren, die voor hun wandaden met de dood zijn gestraft.  Veel medewerking van getuigen krijgt het team niet en de pers speelt in op de gevoelens van sympathie voor de daden van de moordenaars en schetst in de media een niet zo’n positief beeld over de werkwijze van de politie. Het onderzoek verloopt dan ook stroef.

De gedachten aan zijn kindertijd bleef niet ongestraft: de pijn in zijn onderrug trok als een schrijnend zeer omlaag naar zijn billen en naar de achterkant van zijn bovenbenen. Hij negeerde de pijn en concentreerde zich op het omkleden; zijn oude kleren legde hij op de brandstapel. Toen hij klaar was, voelde hij het zoet van de wraak door zich heen bruisen. Afgezien van één enkele onvoorziene situatie, die hij voor zich had gehouden en dus later op eigen houtje  moest oplossen, had hij zijn deel van de afspraak stipt uitgevoerd. Nu was het de beurt aan de anderen van de groep.

Misbruik is het debuut van de Deense broer en zus Lotte en Søren Hammer en het werd met heel veel lof overladen.  Het boek behandelt actuele, sociaal-maatschappelijke problemen als pedofilie en de rol van de boulevardpers.

Lees verder.

Peter Robinson – Zwanenzang

Terwijl Alison Rothwell en haar moeder op een stoel zijn vastgebonden, wordt hun vader en echtgenoot Keith in de schuur van de boerderij door het hoofd geschoten en vermoord. Aanvankelijk is het raadsel waarom deze kleurloze en correcte man het slachtoffer van een misdaad is geworden. Het gezin Rothwell maakt een gelukkige indruk en op de onderlinge verhoudingen is niets aan te merken. Daarnaast heeft de financiële accountant Keith geen vijanden, naar het lijkt.

Banks bleef even roerloos staan en probeerde in gedachten voor zich te zien wat er gebeurd kon zijn. Het slachtoffer had overduidelijk op zijn knieën gezeten, misschien wel om te bidden of te smeken om zijn leven te sparen. Niets duidde erop dat hij zelfs maar had geprobeerd te ontsnappen. Waarom had hij zich zo gemakkelijk overgegeven? Hij had waarschijnlijk weinig keus gehad, bedacht Banks. Je gaat meestal niet in discussie met iemand die een geweer op je gericht houdt. Aan de andere kant…..zou iemand echt zomaar neerknielen, zich schrap zetten en wachten tot de scherprechter de trekker overhaalt?

Inspecteur Alan Banks wordt belast met het onderzoek naar de moord en tast aanvankelijk in het duister.

Lees verder.

Emily St. John Mandel – Aria voor een verleden

Anton Waker groeit op in Brooklyn waar zijn ouders een handel hebben in gestolen en gerestaureerde voorwerpen. Als zijn nichtje Aria bij hun komt wonen haalt zij Anton over om haar te helpen met het vervalsen van identiteitspapieren. Na verloop van tijd besluit Anton dit leven de rug toe te keren, te trouwen met de lichtelijke neurotische Sophie en een normale baan te zoeken met het laatste document dat hij heeft vervalst, een diploma van de prestigieuze Harvard universiteit.

Het had iets onnatuurlijks om in je eentje in het paradijs te zijn, en de eenzaamheid was vreemd en onverwacht. Ze keek naar de stroom toeristen en realiseerde zich dat ze omringd was door echtparen en kinderen. Ze miste haar man en haar dochter. Ze dacht aan Antons ouders, aan zijn moeder die in elkaar gezakt op het laadplatform zonder licht in haar ogen over het water zat te staren. Broden was ervan overtuigd dat ze dachten dat Anton dood was, en merkte dat ze zich probeerde voor te stellen wat voor ondenkbare omstandigheden haar ertoe aan zouden zetten de politie weg te sturen als ze dacht dat haar kind vermoord was. In gedachten zag ze Tova als een kapotte pop op de grond liggen, en die gedachte was zo verblindend afgrijselijk dat ze even haar ogen moest sluiten en zichzelf moest dwingen om nergens aan te denken.

Na drie afzeggingen komt het huwelijk er eindelijk en Anton en Sophie gaan op huwelijksreis naar Italië.

Lees verder.

Kristina Ohlsson – Ongewenst

Sara Sebastiansson is met haar dochtertje Lilian met de trein onderweg naar Stockholm. De trein maakt vanwege een technische storing een tussenstop en Sara maakt van de gelegenheid gebruik om op het perron een telefoontje te beantwoorden. Als de trein zonder haar vertrekt licht zij het personeel in dat haar beloof op haar dochtertje te zullen passen. Als zij per taxi in Stockholm aankomt en Lilian uit de trein wil halen, is het meisje verdwenen.

Alex had in zijn jaren bij de politie met een relatief groot aantal verdwenen kinderen te maken gehad. Daardoor was hij in de uitdrukking “Kinderen raken niet zoek, mensen raken ze kwijt” steeds meer waarheid gaan zien. Achter bijna elk verloren kind stond een verloren ouder. Een slappe figuur die naar Alex’ mening überhaupt nooit kinderen had mogen krijgen. Het behoefde niet per se iemand te zijn met een schadelijke levensstijl of met alcoholproblemen. Het kon evengoed iemand zijn die veel te veel werkte, die veel te vaak en op een veel te laat tijdstip met zijn vrienden op stap ging, of iemand die zich gewoon niet genoeg van zijn kinderen aantrok. Als kinderen de plaats kregen die ze verdienden in het leven van volwassenen, verdwenen ze ook minder vaak. Tot die conclusie was Alex tenminste gekomen.

Inspecteur Alex Recht is een zeer ervaren en deskundig speurder en hoofd van een speciaal onderzoeksteam.

Lees verder.

Ian Rankin – De onmogelijke dood

Inspecteur Malcolm Fox is hoofd van de afdeling Normen Beroepsuitoefening. Het is zijn taak te onderzoeken of zijn collega’s wel volgens het boekje werken en als daar klachten over zijn deze onder de loep te nemen. Je kunt je voorstellen dat hij bij velen van hen nou niet bepaald geliefd is. Met zijn collega’s Joe Naysmith en Tony Kaye onderzoekt hij de zaak van Paul Carter. Deze politieman heeft een ambtsmisdrijf gepleegd maar het vermoeden bestaat dat drie collega’s hem de hand boven het hoofd hebben gehouden.

Carter verliet de kamer om de thee te halen en Fox liep naar het raam. Daar stond een eettafel die schuilging onder hoge stapels papierwerk en tijdschriften. De paperassen waren in mappen gestouwd. Daarbovenop een opengevouwen kaart van Fife met verschillende met zwarte inkt omcirkelde locaties. De tijdschriften dateerden uit de jaren tachtig, en toen Fox er eentje optilde zag hij dat er een krant onder lag. De datum op de voorpagina was maandag 29 april 1985.

Het merkwaardige aan de zaak is dat de aangifte van het ontoelaatbare gedrag is gedaan door Alan Carter, de oom van Paul.

Lees verder.

Lars Kepler – Getuige

Birgittagården is een tehuis voor jonge vrouwen met gedragsproblemen. Op een nacht wordt een van de patienten in de isoleercel vermoord. Zij wordt gevonden met de handen voor de ogen. In een van de bijgebouwen wordt de verpleegster die die nacht dienst had eveneens vermoord gevonden.

Joona zet de laatste passen naar de muur en zakt naast een koelelement op zijn knieën. De schaduw van de achtervolger verplaatst zich tien meter verderop over de betonnen vloer.
De tijd begint te dringen.
Nog even en de man met de prothese heeft hem gevonden. Joona schuift opzij en ziet dat de buis op de grond van plastic is. Het is een waardeloos wapen. Hij staat op het punt weg te lopen als hij ontdekt dat er wat gereedschap in de oude emmer zit. Drie schroevendraaiers, een nijptang en een mes met een kort, sterk lemmet.
Joona haalt het mes voorzichtig uit de emmer, metaal schraapt langs metaal, het lemmet glijdt langs de benen van de nijptang.
Hij probeert de bewegingen van de achtervolger te duiden op basis van het geluid van zijn stappen en begrijpt dat hij moet maken dat hij wegkomt.

Commissaris Joona Linna is onderwerp van een intern onderzoek. Hij is niet op non-actief gesteld maar hangende het onderzoek wel beperkt in zijn taken. Hij mag bij dit moordonderzoek alleen als waarnemenr optreden.

Lees verder.

Ruth Rendell – Goede buren

Als Stuart Font een paar maanden in Lichfield House woont nodigt hij zijn buren en een paar vrienden uit voor een “house-warming party”. Wat een gezellig feestje had moeten worden loopt uit op een drama omdat de echtgenoot van Stuart’s vriendin Claudia ook verschijnt en Stuart het ziekenhuis inslaat. Wijs geworden door dit handgemeen besluit Stuart de relatie met Claudia te verbreken en zijn aandacht te richten op Tigerlily, een wonderschone jonge vrouw uit het verre oosten. Misschien had Stuart dat beter niet kunnen doen.

Hoewel het graf er door zijn toedoen keurig uitzag, liet Wally zich op zijn knieën zakken om opnieuw met zijn onderhoudswerkzaamheden te beginnen. Hij haalde een snoeischaar uit zijn tas en voor het wat nauwkeuriger werk een schaartje, een plantenschepje, een hark en een pakje met poetsdoekjes. Hij was net begonnen met het afknippen van het gras dat de afgelopen week was opgekomen, net zoals een kapper het haar in de nek en aan de slapen wat bijwerkt, toen de schoolkinderen gillend en schreeuwend de speelplaats op holden. De meisjes gilden, zoals Wally maar al te goed wist, en de jongens schreeuwden. Hij was geinteresseerd in de meisjes, en van hieruit kon hij ze goed zien hollen en springen, waarbij hun rokjes opwaaiden in de lichte wind. Hij hoefde nauwelijks op te kijken van het schepje dat hij nu hanteerde om een niet bestaande paardenbloem weg te halen.

Goede buren is eigenlijk geen misdaadroman; het boek heeft wel iets weg van een sitcom maar dan in geschreven vorm.

Lees verder.

Volg dit blog

Ontvang de laatste berichten in je brievenbus

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten