Pagina 85

Een blog over boeken, wat ik lees en wat ik ervan vindDanielle Trussoni – Het Uur van de Engelen

Door Joop Liefaard 1 januari 11

De oorspronkelijke titel van Het Uur van de Engelen is Angelology. Met Angelologie wordt de discipline binnen de theologie bedoeld die zich bezig houdt met Engelen. Gepoogd wordt een systematisch overzicht te geven van de engelen, hun natuur en de betekenis ervan. Voor de zondvloed van Noach werden 200 engelen naar de aarde gestuurd om te evalueren wat de mens met de schepping van God had gedaan. Deze zogenaamde Wachters begingen tijdens hun reis over de aarde de onvergefelijke fout zich te vermengen met het menselijke ras door relaties aan te gaan met vrouwen. De kinderen die uit deze relaties voorkwamen hadden menselijke en engelachtige eigenschappen en werden de Nephilim genoemd. Zij leven nog steeds en hebben slechts één doel voor ogen nl. het overheersen van het menselijke ras.

Evangeline woont sinds haar twaalfde jaar in het St. Rosa-klooster in Milton in de staat New York. Haar moeder leeft niet meer en haar vader heeft in het klooster een veilige plek voor haar gevonden. Zij brengt er de dagen door met bidden en werken in de bibliotheek. Alles voltrekt zich in een strak schema dat al bestaat sinds de stichting van het klooster. Op een dag ontvangt het klooster een brief van de heer V.A. Verlaine. Hij wil toegang tot het archief om onderzoek te doen naar een briefwisseling tussen zuster Innocenta, moeder-overste en mevrouw Abigail Aldrich Rockefeller. Na een brand in het jaar 1944 waarbij het klooster verwoest werd was mevrouw Rockefeller de geldschietster die het mogelijk maakte dat het klooster werd herbouwd.

Evangeline´s nieuwsgierigheid is gewekt en zij gaat op zoek naar de correspondentie. Zij raakt vanaf dat moment betrokken bij een groot geheim, dat bij ontrafeling zeer ernstige consequenties kan hebben voor de wereld en het menselijk ras. Wat Evangeline en V.A. Verlaine niet weten is dat ook de Nephilim grote belangstelling hebben voor de correspondentie tussen zuster Innocenta en Abigail Rockefeller. En hun belangstelling is niet gebaseerd op edele motieven. Nadat zuster Celestine, een oude non in het klooster, Evangeline heeft ingewijd in een schokkende gebeurtenis die plaatsvond tijdens de tweede wereldoorlog, begint bij Evangeline het besef te groeien dat er een wereldschokkend machtspel gaande is tussen de Nephilim en een groep Angelologen. Een strijd tussen goed en kwaad, waarvan de afloop bepalend is voor de toekomst van de wereld. Ook een strijd waarvan Evangeline en Verlaine het middelpunt gaan vormen.

Danielle Trussoni vertelt een boeiend verhaal en laat zien dat zij nauwgezet onderzoek heeft gedaan naar de wereld van de engelen. Deze gedegen kennis vertaalt zij in een aangenaam college over de engelenwereld en haar geschiedenis. Het boek lijkt in het begin langdradig te worden maar dat is maar schijn. Al lezende begint er een fascinatie te ontstaan en wordt het boek een echte pageturner. Het verhaal is in mooi proza gevat met gedetailleerde beschrijvingen van kerken, landstreken, mensen, alles wat ten tonele wordt gevoerd, wordt voor de lezer omgetoverd tot herkenbare en zichtbare dingen. De ontknoping is spannend met een totaal onverwacht einde.

Als je in engelen gelooft zal dit boek je geloof in hen bevestigen. Als je niet in engelen gelooft, geeft dit boek, hoewel het fantasie is, stof genoeg om nog eens goed over na te denken over de vraag of wij in ons leven omringd worden door alleen maar mensen of dat er misschien toch iets anders is. Iets heel moois en betoverends maar ook heel erg gevaarlijk en dodelijk.

☆ ☆ ☆ ☆

© Joop Liefaard

Volg dit blog

Ontvang de laatste berichten in je brievenbus