Pagina 85

Een blog over boeken, wat ik lees en wat ik ervan vindKathy Reichs – Wetteloos

Door Joop Liefaard 25 januari 17

Wetteloos

Tijdens een vuurgevecht tussen twee motorbendes wordt de negenjarige Emily Anne Toussaint dodelijk getroffen. Het is een misdaad die antropoloog Temperance Brennan zo diep raakt dat zij op vrijwillige basis gaat samenwerken met de politie om de dader te vinden. Tijdens het onderzoek worden in een oud graf de stoffelijke resten van drie vermoorde personen gevonden. Een daarvan is van een jonge tiener die honderden kilometers ver van Montreal verdween. Het is een raadsel waarom haar botten zover van haar ouderlijk huis worden gevonden. Temperance kan bij haar onderzoek niet rekenen op de steun van haar vriend, inspecteur Andrew Ryan. Hij lijkt na beschuldigingen over betrokkenheid bij drugshandel van de aardbodem verdwenen.

Kathy Reichs (1948) is professor forensische antropologie en zij introduceerde haar protagoniste Temperance Brennan in 1997 met de thriller Déjà Dead. Het derde boek in de serie had als titel Fatale keuze en werd in 2000 uitgegeven. Wetteloos is een heruitgave van deze thriller. De serie over Temperance Brennan is met achttien afleveringen tot nu toe, lang en vormt ook de basis voor de succesvolle televisieserie Bones.

Ik weet niet hoelang ik in mijn kantoor bleef zitten staren naar de St. Lawrence en mijn bekertje yoghurt negeerde. Op een gegeven moment meende ik de deur van LaManche te horen, gevolgd door het gesis van de glazen veiligheidsdeuren die delen van onze vleugel van elkaar scheiden.
Als forensisch antropoloog heb ik een zekere immuniteit ontwikkeld voor een gewelddadige dood. Omdat de lijkschouwer zich tot mij wendt om informatie te halen uit de beenderen van verminkte en verbrande, of al in ontbinding verkerende lijken, heb ik het ergste gezien. Ik werk in het lijkenhuis en de snijzaal, dus weet ik hoe een lijk eruitziet en hoe het ruikt, hoe het voelt als je het aanraakt of er met een scalpel in snijdt. Ik ben gewend aan bloedige kleding die aan rekken te drogen hangt, aan het geluid van een Stryker-zaag die door bot gaat, aan het zien van organen die in genummerde potten drijven.
Maar ik raak altijd van streek bij het zien van dode kinderen. De baby die is doodgeschud, de zwaar mishandelde peuter, het uitgemergelde kind van religieuze fanatici, het nog heel jonge slachtoffer van een gewelddadige pedofiel. Het gebruik van geweld jegens jonge, onschuldige kinderen heeft me onveranderlijk geagiteerd en verdriet gedaan.
Niet lang geleden had ik gewerkt aan een zaak waarbij twee jongetjes in de kleuterleeftijd betrokken waren: een tweeling die was vermoord en verminkt. Het was een van de moeilijkste zaken uit mijn carrière geweest en ik wilde niet nogmaals in die emotionele draaimolen stappen.
Daar stond echter wel tegenover dat die zaak ook een bron van voldoening was geweest. Toen de hiervoor verantwoordelijke fanaticus was opgesloten en geen executies meer kon bevelen, had ik echt het gevoel gehad iets goeds te hebben gedaan.
Ik trok het dekseltje los en roerde in de yoghurt.

Kathy Reichs heeft een frisse manier van schrijven. Ze slaagt er goed in om ingewikkelde forensische theorieën en onderzoeksmethoden duidelijk uit te leggen en een eigen plaats te geven in het politieonderzoek. Ook in Wetteloos is dat weer het geval. Het is fascinerend te lezen welke bijdrage en invloed de forensische wetenschap heeft bij het oplossen van misdaden. Haar uitgebreide kennis op dit terrein en de toegankelijke passages hierover maken het lezen van dit boek aangenaam. De droge humor en de goed uitgewerkte personages dragen hier ook aan bij.

Toch ontkomt ook Kathy Reichs er niet aan dat er in een dergelijk lange serie een zekere sleetsheid optreedt. Wie de serie volgt zal ervaren dat dit proces zich bijna ongemerkt voltrekt. Ook besteedt ze veel aandacht aan hoe Temperance zich kleedt, wat ze eet, welke route ze met haar auto neemt en de daarbij behorende beschrijving van de omgeving. Dit zijn zaken die er eigenlijk niet veel toe doen maar keren steeds weer terug en leiden teveel af van de hoofdzaak van het verhaal, de misdaad en het oplossen daarvan.

Wetteloos is een plezierige thriller die het vooral moet hebben van de wetenschappelijke invalshoeken die een steeds belangrijkere rol spelen bij het oplossen van misdaden. Helaas komt er in het boek ook overbodige ballast voor maar als je daarmee kunt leven, heb je met Wetteloos een acceptabele thriller in handen.

Engelse titel: Deadly Decicions
Vertaling: Mariëlla Snel
Uitgeverij: Xander – Amsterdam
ISBN: 978 94 0160 225 9

© 2017 Joop Liefaard

Volg dit blog

Ontvang de laatste berichten in je brievenbus