Pagina 85

Een blog over boeken, wat ik lees en wat ik ervan vindLaura Kasischke – Het ontwaken

Door Joop Liefaard 3 augustus 12

Het ontwaken begint met een tragisch auto-ongeluk waarbij Nicole Werner om het leven komt. Zij studeerde aan de universiteit Godwin Honors Hall en was een enthousiast lid van het studentendispuut Omega Theta Tau. De beschuldigende vinger wordt uitgestoken naar haar vriend Graig Clements-Rabitt, die de auto bestuurde en van wie vermoed wordt dat hij onder invloed van drugs was. Shelly Lockes, een medewerkster van de universiteit zag het ongeluk vanaf een afstand gebeuren en was als eerste ter plaatse. Haar verklaring over wat zij gezien heeft wijkt echter in belangrijke mate af van wat er in de krant staat en op de universiteit wordt rondverteld.

Het leek of hij haar in zijn armen wilde nemen. Hij zei iets tegen haar, veegde haar haren uit haar ogen en tuurde naar haar gezicht. Op Shelly maakte hij geen paniekerige indruk. Hij leek eerder verbijsterd, vol liefde. Geknield probeerde hij zijn armen onder haar lichaam te wringen om haar vast te houden of op te tillen, toen Shelly lang genoeg bij haar positieven kwam om te toeteren. Twee keer. En nog eens. Hij was te ver bij haar vandaan om haar te kunnen horen, hoe hard ze ook had geroepen, maar het geluid van de claxon drong wel tot hem door en hij keek op. Geschrokken. Verward. Als hij had gedacht dat het meisje en hij de laatste twee mensen op aarde waren.

Perry Edwards is de kamer- en studiegenoot van Graig en een stille, in zichzelf gekeerde jongen die Nicole zijn hele leven heeft gekend. Zij zijn in hetzelfde dorp opgegeroeid en samen op school geweest. Hij kan haar dood maar moeilijk verwerken en als hij de omstandigheden waaronder het auto-ongeluk plaatsvond op een rijtje zet komt hij tot de ontdekking dat niet alles is wat het lijkt. Hij zoekt contact met professor Mira Polson cultureel antropoloog, die gespecialiseerd is in de oorsprong van traditionele grafrituelen en vraagt haar onderzoek te doen naar een aantal onverklaarbare en mysterieuze verschijnselen die op de universiteit plaatsvinden.

Het ontwaken

Mira die een wankel huwelijk waaruit twee babies zijn geboren probeert te redden stemt hiermee in. Het geeft haar de mogelijkheid een studie te doen naar een onderwerp in haar vakgebied en daarmee een vaste aanstelling aan de universiteit te verwerven. Het onderzoek leidt naar zaken die zich bewegen in het grijze schemergebied van rituelen, geheimen, geheimzinnigheid, geesten en zelfs de dood.

Het ontwaken is het eerste boek van Laura Kasischke dat ik heb gelezen. Het is intrigerend soms duister en mysterieus en heeft vier verhaallijnen (Graig, Perry, Shelly en Mira) die heel natuurlijk met elkaar worden verbonden. Er komen veel goed uitgewerkte personages in voor maar omdat deze allemaal een eigen, herkenbare stem hebben, werkt dat niet verwarrend. De passages over dood, de doden en de on-doden boeien zonder dat zij verzanden in paranomale zweverigheid die het verhaal ongeloofwaardig had kunnen maken.

De ontwikkeling van het verhaal is in het begin wat traag maar naarmate het vordert wordt het steeds pakkender en uiteindelijk is stoppen met lezen moeilijk. Dat komt ook door het fraaie en zeer toegankelijke proza van Laura Kasischke. Prachtige zinnen maken het lezen tot een feest en lijken je deel van het verhaal te maken. Het ontwaken is een overtuigende misdaadroman die aan het einde een paar vragen onbeantwoord laat maar dat past goed binnen de context ervan. Niet alles is wat het lijkt en niet alles wat duister en verborgen is, kan worden verklaard met ons beperkte menselijke verstand.

☆ ☆ ☆ ☆

Engelse titel: The raising
Vertaling: Jan Smit
Uitgeverij: Mistral/FMB – Amsterdam
ISBN: 978 90 499 5243 3

© 2012 Joop Liefaard

Volg dit blog

Ontvang de laatste berichten in je brievenbus